Zdjęcie nr 4027OPIS:
Dom Harcerza 
DATA:
1.05.2006 
MIEJSCE:
Tczew 
OSOBY WIDOCZNE:
 
OSOBY POWIĄZANE:
 
OBIEKTY WIDOCZNE:
Dom Harcerza w dawnym spichlerzu wiatraka 
HASŁA PRZEDMIOTOWE:
zagadnienia społeczne i polityczne, poszczególne organizacje, ZHP, sztuka, architektura 
ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY:
 
AUTOR:
Stanisław Zaczyński 
SYGNATURA:
VII3b-4027/RZS 
NUMER ALBUMU:
50 
UWAGI:
Fotografia barwna, na rewersie odręczny dopisek z datą i miejscem wykonania zdjęcia